The best online Vimeo downloader!

paste the URL address of video or song

TRUE STORIES RADIO W/ CUBANA LUST

This is "TRUE STORIES RADIO W/ CUBANA LUST" by TRUE STORIES RADIO on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Select Download Quality

640x424 (424p) Download
480x320 (320p) Download
640x424 (424p) Download
480x320 (320p) Download
audio only Download

Thumbnail


Thumbnail

Savido is now apart of Dirpy.com


When you click Download, you'll be taken to the Dirpy Studio where you can choose a video and audio quality, file format, modify the start and end time, edit meta data, and more!

Similar videos from site vimeo


pubes

vimeo

-关于本片 内容:男人与女人互相帮彼此剔阴毛。 形式:影像(这里指,“男人给女人剃阴毛时的镜头-女性的下体”与“女人给男人剃阴毛时的镜头-男性的下体”)之间的叠化,黑白效果。 分析: 中间多次的叠化:通过影像的叠化人们能看到男性与女性生殖器叠加的效果,这意味着有意地去“模糊”性别之间的差别,使之看起来像一个男人和女人构成的”中性人“。 开头和结尾:男性生殖器的勃起和“降落”(无叠化),这是作为一个女性的主观的视角。因为我是作为一个女性去创作的。 中途插入的画作的照片:带给人一些关于这个场景的幻想,增加神秘气息。 无叠化效果的剃阴毛的镜头:客观视角,录像艺术。 黑白的意义:减少色情的成分(或者说将它模糊化),增加美学成分。 影片有二十分钟左右,在不同的时间点,表达的具体含义也不一样;如同,从一个含义“渐变”到另一个含义。恰好这二十分钟的影像也总是在“渐变”。所以是形式和内容一起“渐变”。我想这大概是我想表达的,即一首诗一样的缓慢的感官享受,而不是用一个单一的没有想象空间的概念支撑一个作品。 ------- -About this film Content: Men and women help each other remove pubic hair. Format: The superimposition between the image (here, "the lens when a man shaves a woman's pubic hair-female lower body" and "the lens when a woman shaves a man's pubic hair-male lower body"), black and white effect. analysis: Many times of dissolution in the middle: through the dissolution of images, people can see the effect of superposition of male and female genitals, which means deliberately "blurring" the gender difference so that it looks like a man and a woman. "Neutral". The beginning and the end: the erection and "landing" of the male genitals (without dissolution), which is a subjective perspective as a woman. Because I created as a woman. Photos of paintings inserted midway through: bring some fantasy to this scene and add mystery. No shaving pubic hair shaving lens: objective perspective, video art. The meaning of black and white: reduce the component of pornography (or blur it), increase the aesthetic component. The film has about 20 minutes. At different points in time, the specific meanings expressed are also different; like, from one meaning "gradient" to another meaning. It happens that these twenty-minute images are always "gradient". Therefore, the form and content "gradient" together. I think this is probably what I want to express, that is, the slow sensory enjoyment of a poem, rather than supporting a work with a single concept without imagination.

Last download 7 hours ago

KOUZELNÁ ZEMĚ – filmový záznam divadelní inscenace

vimeo

Jevištní adaptace třetího románu Jáchyma Topola (1962) Noční práce evokuje přízračný svět české pohraniční vesnice v čase přelomové dějinné události – okupace ČSSR vojsky zemí Varšavské smlouvy. Bratři Ondra a Kamil jsou sem „uklizeni“ svým otcem, který má blíže neurčené tajné poslání a nemůže se o kluky starat. Ti se tak stávají jakýmsi majetkem vesnice a zároveň kanálem, jímž protéká zjitřená kolektivní paměť. Na ploše několika srpnových dnů, kterými nás Topol svým jedinečným obrazivým stylem provádí, jako bychom se ocitli v sousedství všeho podstatného, čím mohla typická česká vesnice projít – válka, odsun, kolektivizace, ale také hony na čarodějnice, pogromy, masopustní orgie. V Topolově knize se zvláštním způsobem protíná historie a bezčasí ve znepokojivém, nervy drásajícím tanci. TVŮRCI DIVADELNÍ INSCENACE: Dramatizace: Jan Mikulášek, Marta Ljubková Režie: Jan Mikulášek Dramaturgie: Marta Ljubková, Jan Tošovský Scéna: Marek Cpin Kostýmy: Kateřina Štefková Světelný design: Ondřej Kyncl TVŮRCI FILMOVÉ INSCENACE: Režie filmového záznamu: Jan Mikulášek Kamera: Jakub Jelen Střih: Alan Sýs Mix zvuku: Petr Sýs OBSAZENÍ: Johanna Tesařová, Lucie Juřičková, Tereza Vilišová, Jindřiška Dudziaková, David Prachař, Matyáš Řezníček, Pavel Batěk, Filip Kaňkovský, Robert Mikluš, Václav Vašák, Martin Dědoch, Oskar Hes, Jan Nedbal, Karin Bílíková, Veronika Lapková, Mikuláš Převrátil

Last download moments ago